Medlem af Hareskov Cykelklub / Team Hareskov Cykler i 2016-17

Som medlem af Hareskov Cykelklub/ Team Hareskov Cykler :

  • Der betales et årligt kontingent til klubben pt. 300 kr., som betales ved indmeldelse, samt fremover inden den årlige generalforsamling. (brug bank overførsel – med navn)
  • Mulighed for at tegne DCU licens. Tegnes under Hareskov Cykelklub.
  • Hvert andet år(ulige år) skifter vi tøj design, og sponsorer. Der udleveres en gratis løbstrøje, og i tilfælde hvor sponsorbidraget, eller klubkassen, tillader det, bukser mv.
  • Fast rabat i butikken Hareskov Cykler. Pt. 10 %
  • Der forekommer ekstra rabatter på udstyr, cykler mv. fra vores sponsorer.
  • Det forventes, at man ved cykelløb altid tilmelder sig under Team Hareskov Cykler (dog ikke DCU løb, der hedder vi Hareskov Cykelklub) og benytter seneste udgave af vores Teamtrøje.
  • Det forventes også, at du er en god ambassadør for cykelsporten, Teamet, og vores sponsorer ved at vise hensynsfuld og venlig optræden under såvel træning som løb.

Indmeldelse foregår ved at sende en mail til kasserer- Tue Tarp Jensen- på – tue@hareskovcykler.dk. I denne mail skal dit fulde navn og årgang fremgå, samt mobil telefonnummer og den mail, som klubben må benytte.

Du vil løbende modtage ”team-info” mails, og hvis du har en Facebook profil, er der mulighed for at være med der. Her vil informationer om kommende løb, og træningspas mv., ligge.

Til Teamet er der tilknyttet en Elite-afdeling, hvor der pt. er 15 ryttere. Disse ryttere er grundlaget for de sponsoraftaler, som vi etablerer hvert andet år.

Bestyrelsen: Annette Iversen, René D. Larsen (formand), Simon Tarp, Torben Beck og Tue Tarp Jensen (kasserer).

Klubbens bankkonto: Nykredit bank. Konto nummer: 8117 02370896.

Med allerbedste hilsner fra bestyrelsen – Vi cykler, fordi vi ikke kan lade være!

Lille butik, store ambitioner